O / About

M6www

 

hello@majawolna.com

Poster designer, graphic artist, illustrator, painter. She also works and provides lectures as a Professor of Art in Animation Department in UAP Poznań and also in the High School WIT and WSFoto in Warsaw. She takes a part in group and individual exhibitions all over the world. A winner of the Gold Medal in the International Poster Biennial in Warsaw. She cooperates with a daily magazine Gazeta Wyborcza and with Newsweek Psychologia. Her works are mostly involved in a social problems, regarding especially violence, freedom and human rights. Posters, graphics, illustrations, collages, paintings and music are a part of her artistic work. Basing on her previous experiences she is experimenting with the new projects.

Tworzy plakaty, ilustracje, obrazy, kolaże. Prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Animacji na UAP w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole WIT i WSFoto w Warszawie. Współpracuje m.in. z Gazetą Wyborczą oraz z Newsweek Psychologia. Jest laureatką międzynarodowych konkursów (m.in. Złoty Medal w kategorii plakatów ideowych – 22 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie). Bierze udział w wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Angażuje się w problemy społeczne, zwłaszcza dotyczące przemocy, wolności i praw człowieka. Rysunki, obrazy, plakaty, ilustracje, kolaże, muzyka stanowią część jej artystycznej pracy. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń eksperymentuje z nowymi projektami wykorzystującymi nowe środki wyrazu artystycznego.