Plakaty / Posters

Grace Jones
Nick Cave
Blondie
Patti Smith
Tilda Swinton
Pina Bausch
Bob Dylan
Janis Joplin
Kate Bush
A Ty kim jesteś w pracy? Galeria na Skrzyżowaniach.

Stop Hate. Nagroda w międzynarodowym konkursie na plakat STOP HATE / POSTER SHOW organizowanym przez Malta Festival Poznań 2019 / Poznań Wolny od Nienawiści // Stop hate – the prize in the international STOP HATE / POSTER SHOW

Dziewczyny z Marszu Niepodległości / Pożar w Burdelu / Theater Poster

Plakat teatralny / Theater Poster / Ene, due, rike, fake

Plenery Film Spring Open 2019

Hospicjum prenatalne / Prenatal Hospice

Plakat społeczny – Aborcje w Rumunii / Social poster – Abortions in Romania

Plakat społeczny – Stalking / Social poster – Stalking

Spoza zasłony. Próba spojrzenia na kobietę w islamie w 15 odsłonach. / From behind the veil. An attempt to view a muslim woman in 15 unveils. Female circumcision.

Spoza zasłony. Próba spojrzenia na kobietę w islamie w 15 odsłonach. / From behind the veil. An attempt to view a muslim woman in 15 unveils.

Equality

Plakat teatralny / Theater poster // Mary Page Marlowe

Carla Bley

Kolekcja / Collection

Płaszcz w płaszczki – wax / Stingrays coat – wax print / photo: Szymon Szcześniak

Płaszcz z energią
wierzch: tkanina z Afryki malowana błotem ręcznie tkana
spód: barwiony len z autorskimi rysunkami // Energetic coat
top: Mud cloth Fabric which was Hand Woven from Africa
bottom: dyed linen with the original and handmake drawings

Haik i autorskie rysunki / Haik and handmade drawings

Nick Sinckler w płaszczu zaprojektowanym od początku do końca, z autorskimi i ręcznie wykonanymi rysunkami / Nick Sinckler in a coat. Fully designed with the original and hand-made drawings / photo: Marian Dziduch

Kimono z autorskimi i ręcznie wykonanymi rysunkami / Kimono – fully designed with the original and handmade drawings / photo: Marian Dziduch


Ilustracje / Illustrations

Newsweek Psychologia

KUKBUK

Newsweek Psychologia

Newsweek Psychologia

Co mówią brzuchy Aliny Szapocznikow? / Książeczka powstała
w związku z wystawą …apokryfy, imponderabilia – ALINA SZAPOCZNIKOW w Galerii Opera w Teatrze Wielkim / illustrations for children book about Alina Szapocznikow – Opera Gallery, Wielki Theater

Wolne[j] Myśli / kolaż

Maryjka / kolaż

Mist / STOP HATE

Pierwszy singiel z nadchodzącej płyty / MIST “Stop Hate” / https://www.youtube.com/watch?v=FZvRdPMDL-g

To opowiadanie o wolności i świadomości unikalnej natury naszej obecności w tym życiu, które wszyscy – bez względu na pochodzenie i uwarunkowania – współtworzymy. W obliczu wielu wydarzeń, zmiany są nieuchronne. Zmieniajmy na lepsze – z miłością i wdzięcznością. STOP HATE! START LOVE!

This is our first single from the upcoming album. We are presenting a song to you which the main idea is gratitude. It is a story about freedom and awareness of the uniqueness of our presence in this life, which we all – regardless of our origin and background – co-create. In the face of many global events, changes are imminent. Let’s change for the better – with love and gratitude. STOP HATE! START LOVE!

Maja Wolna – vocal

Maciej Pruchniewicz – guitar

Szymon Siwierski – piano, clarinet, synthesisers

Music: Maja Wolna, Maciej Pruchniewicz

Text: Maja Wolna

Recording: Maciej Pruchniewicz/Studio Załuski

Mixing/mastering/production: Paweł Cieślak/Hasselhoff Studio

Shooting: Maja Wolna, Szymon Szcześniak/Fujifilm Polska

Editing: Maja Wolna

Video shot on Fujifilm X-T3

Uziemiłam Kosmos / I’ve Grounded The Cosmos

Film oraz seria lightboxów pod wspólnym tytułem Uziemiłam Kosmos.

Prace prezentowane w ramach projektu Uziemiłam Kosmos w Warszawie oraz w ramach Festiwalu Passion For Freedom w The Mall Galleries w Londynie.

lightbox_1

lightbox_3

lightbox_2

Ze wstępu do wystawy:

Kiedy jakiś system energetyczny pozostaje nieuziemiony, istnieje ryzyko, że silny ładunek elektryczny może go spalić * Uziemienie, to potocznie słowo oznaczające przewód łączący ciało naelektryzowane z ziemią dla ochrony obwodu elektrycznego przed przeciążeniem *

Człowiek to otwarty układ energetyczny, podatny na silne uczucia. Kiedy nie jest uziemiony zmuszony jest je hamować, aby nie zostać przez nie pokonany * Przeciwieństwem jest jednostka uziemiona potrafiąca wytrzymać silne pobudzenie, które doświadczy jako radość i transcendencję * Trudno być uziemionym w kulturze, która jest nieugruntowana i opiera się na iluzji * Określenie uziemiony w odniesieniu do człowieka oznacza współcześnie ograniczenie lub uniemożliwienie swobodnego działania * Kiedyś oznaczało sprowadzenie kogoś na ziemię, do podstawowych realiów życia *

Gdy dana osoba jest uziemiona, gdy połączenie jest żywe, oznacza to, że mocno stoi na ziemi, że wie kim jest *

*źródła internetowe

Tytułowe uziemienie kosmosu można rozumieć jako poczucie spełnienia, spowodowane odnalezieniem czegoś swojego.

tekst: Sylwia Mańko


Zaprezentowany projekt jest opowiadaniem o wolności oraz przebudzeniu. O byciu tu i teraz, ze świadomością wyjątkowości chwili, w tym miejscu i w tym czasie. O mocy miłości w nas, która pozwala na znalezienie harmonii ze sobą i ze światem. O tym, iż niezależnie od naszego pochodzenia i okoliczności w jakich przyszło nam żyć – każda chwila jest okazją do zmiany.


Film and lightboxes: I’ve Grounded The Cosmos.

Works presented at the exhibition I’ve Grounded The Cosmos in Warsaw and at the Festival Passion For Freedom at The Mall Galleries in London.

Release for the exhibition:

When an energy system is ungrounded, a strong electric charge can burn it’. Grounding is the common term for a connection between an electrically charged body and ground (earth) to protect the electric circuit from overload’.

The human being is an open energy circuit, susceptible to strong emotions. Unless grounded, he is forced to suppress them lest they become overwhelming’. The opposite of this is a grounded individual, able to withstand strong emotions, which he experiences as joy and transcendence’. It is hard to be grounded in a culture that is ungrounded and based on illusion’. Today, the term “grounded” means a person who is unable to act freely’. Once it meant bringing somebody down to earth, making them aware of the bare realities of life’.

When a person is grounded, when the connection is alive, it means they have both feet on the ground, that they know who they are’.

[quotations from various online sources]

The titular ‘grounding of the cosmos’ can be construed as a sense of fulfilment, experienced when someone has found something that they feel is their own.

text: Sylwia Mańko


In this project I talk about freedom and awakening. About being here and now with awareness of the uniqueness of the moment, in this place and at this time. I talk about the power of love within us that allows us to find harmony with each other and with the universe. Regardless of who we are and in what circumstances we live, I want to tell that every moment of life is a chance for us for change.